Jokalari senior guztiek, federazio fitxa Universitario Bilbao Rugby – Bilbao Rugby Eskolarekin tramitatu nahi dutenek kompromiso gutunaren baldintzak onartu beharko ditu non beste puntu batzuen artean Barne Erregimeneko Araudipean zuzentzea onartzen da.

Eskola kategorietako eta heziketako edozein jokalari Universitario Bilbao Rugby – Bilbao Rugby Eskolarekin (M21-M18-M16-M14-M12-M8) tramitatu nahi dutenek kompromiso gutunaren baldintzak onartu beharko ditu non beste puntu batzuen artean Barne Erregimeneko Araudipean zuzentzea onartzen da.

Konpromisu gutuna

Dokumentu honek, jokalari eta bere aitana/ama/tutorearen kompromesua Universitario Bilbao Rugby- Bilboko Rugby Eskolarekin (hemendik aurrera UBR-a) suposatzen du, irabazi asmorik gabeko entitatea zeinen helburua errugbiaren praktika, promozioa eta balore tradizionalen dena.

Baimena

Jokalari adingaberien kasuetan.

Jokalaria ekitaldietan eta bere adinaren araberako jardueretan parte hartzea baimentzea UBR-eko taldeen jokalari gisa.

Lehiaketara bidaiatzea baimentzea, txapelketetara eta bere kategoriaren torneotara, UBR-k lokal moduan jokatzen duen zelai jokoetan, halako efektura jartzen den garraioa erabiliz.

Errespetua

Respetar, asumir y cumplir con el Reglamento de Régimen Interno del Club.

Respetar las normas de educación imprescindibles para el funcionamiento ordenado del club: respetar a los compañeros, entrenadores y directivos del club; mantener una actitud positiva en su relación con el resto de jugadores; guardar puntualidad; cuidar el material del club; utilizar en los entrenamientos y partidos el material indicado por los entrenadores, y realizar las tareas que le encomiende el capitán de su equipo.

Respetar las normas de educación imprescindibles antes, durante y después del trascurso de entrenamientos y partidos, con jugadores, directivos, delegados y público del UBR, de los equipos contrarios, y en especial a los árbitros y jueces de línea.

El jugador (Padre/Madre/Tutor jugadores menores de edad) acepta de manera expresa, con la firma de la presente carta de compromiso, de responsabilizarse de cuantas sanciones y/o multas económicas o de otra índole que por su comportamiento antes, durante y después del trascurso de entrenamientos y partidos (en especial aquellas relacionadas con el consumo de sustancias consideradas prohibidas por las Federaciones Vizcaína, Vasca y Española de Rugby), puedan ser reclamados directamente o indirectamente al UBR.

Asistencia

Errespetatzea, onartzea eta Klubaren Barnekoa Araudia betetzea.
Klubaren funtzionamendua ordenatua izateko arauak betetzea: kideak, entrenatzaileak eta klbaren zuzendariak errespetatzea; jarrera positiboa mantentzea gaineako jokalariekiko erlazioan, puntualtasuna gordetzea, entrenamenduetan eta partiduetan entenatzaileek esandako materiala erabiltzea eta taldearen kapitaina utzitako zeregina betetzea.

Heziera arauak errespetatzea entrenamendu eta partiduak baino lehen, zehar eta bukatu eta gero; batez ere jokalariekin, zuzendariekin, ordezkariekin, UBR-ko publikoarekin, kontrkoen publikoarekin eta batez ere arbitroekin eta marrazainekin.

Jokalaria (Aita/Ama/Tutorea jokalari adingabeen kasuan) onartzen du,konpromiso gutunaren sinaketarekin,zigor eta isunen erantzule izatea bere portaeragatik entrenamenduetan eta partiduetan (batez ere batez ere Bizkaitar Federazioek,Euskalduna eta Errugbi-Espainiarra debekatutzat hartutako substantzietako kontsumoarekiko erlazionatutako haiek), zuzenki edo UBR-era zeharka eskatu ahal dezaten.
Asistentzia

Entrenamenduetara eta partiduetara janzkera eta oinetako egokiekin joatea, eta bhar den kasuetan klubaren arropa ofiziala erabiltzea.

Klubari, entrenatzailearen edo delegatuaren bidez, edozein entrenamendutara, partidu ofizial edo lagunartekoaren, klubak antolatutako jarduerara edo torneora joateko ezintasunaren berri ematea
Partiduetan edo/eta entrenamenduetan edozein pertsona jokalaria ez dena parte hartzea ez da onartuko, izen-emate fitxa betetzearekin lortzen dena.

Bere federazio fitxa egoki tramitatu ez duten pertsonetako partiduetan parte-hartzea ez da onartuko.
Errugbia praktikatzeko baldintza fisiko perfektuetan ez egotearen sintomak erskusten dituzten pertsonaetako parte-hartzea ez da onartuko; mozkorkeria, droga efektuak, edo edozein egoera bere buruako edo beste pertsonentzat arriskua suposatu ahal duena.

Kuotak eta diru-sarrera hartze kanpainak

Sasoi bakoitzean UBR-ek kiroletako jardueraren praktikarako berezko gastuen ordainketari aurre egiteko eskatzen duen urteroko kuota ordaintzea.
Aktiboki UBR-ak (loteria-salmenta, zozketa, jaiek, etab.) antolatzen dituen diru sarrera kanpaietan parte hartzea, klubakesandako instrukzioen arabera. Batik bat, gabonetan loteriako 250€-ko eta zozketako 50€-ko salmenta.
Aipatutako puntuak bete gabe joaten dena, entrenatu gabe eta/edo jokatu gabe zigortu ahal izango da entrenatzaileagatik eta/edo klubaren ordezkariagatik.

Federazio fitxa

Tramitatzea eta ordaintzea federazio fitxa lehiaketa ofizialentzan UBR-k parte hartzen duenetan, era berean aseguru medikoa suposatzen du entrenamendu eta/edo partiduetan jasandako lesioentzako.

UBR-ak federazio fitxa atxikituko du jokalariak zorrak izanez gero, kasu honetan jokalariak ezingo du parte hartu edozein ekitaldian zorrak kitatu harte.

Uniformea

Nahitaezkoa izango da partiduetara, janzki osoarekin, kamisetarekin, galtzarekin eta mediakin joatea (ahoko babeslearen erabilera nahitaezkoa izango da adingabeentzat)

Osagarri hauek gabe joaten dena, jokatu gabe zigortuta izango ahal da.

Errugbiaren praktikatzeko ahalmena

Jokalariak (Aita/ama/tutoreak) egiaztatzen du ez dagoela arrazoi medikoa edo beste tiporik, errugbia praktikatzeko (entranamenduak eta/edo partidual) ezintasuna suposatzen duena ,eta konpromisoa hartzen du UBR-i  sortu ahal diren edozein baldintza errugbia jolasteko ezintasuna suposatzen dutenak kontatzeko.

Irudi-eskubideak

Jokalariak, oraingo dokumentuaren sinaduraren bidez, UBR-ak jokalariaren irudi argitalpenerako  baimentzen du espresuki.

Aita/Ama/Tutorea baimentzen dute kirol praktikan eta/edo UBR-ak antolatutako kirol kanpoko jardueretan zehar hartutako jokalari adingabeen irudietako argitalpenerako.

Baliabide didaktiko barruan teknologia berrien sartzearekin eskura, bai UBR-eko pertsonala bai berezko bazkideak eta gurasoak, editatuta edo UBR-aren web orrian irudiak, edo sarbide-loturak  jardueren errealizazioan zeharreko txikienen irudiei  argitaratuta agertzeko aukerak ematen dizkie  antolatutako bai kirol bai kirol kanpoko ekintzetan.

Halaber irudi horiek UBR-aren edo bere balizko babesleen berezko publizitate-jardueretan  erabiltzeko aukera dago
UBR-a beraz argitaratu edo jokalariaren banaka zein taldean agertzen diren irudiak esekitu ahal izango du, beti Konstituzioko18 artikuluan aitortutakoa eta, maiatzaren 5eko, 1/1982 Legeak, ohorerako, familiaren intimitate pertsonalerako eta berezko irudirako eta, Abenduaren 13ko, 15/1999 Legerako, Izaera Pertsonaleko Datu-Babesaren gainean, eskubidearen gaineko, doitutako eskubidearekin ados.

Datu pertsonalak

Helbide elektronikoaren borondatezko ematearekineta beste datu pertsonal batzuekin, zure baimena ematen duzu aipaturiko helbideak trata daitezela eta gainera, UBR-ek erabil ditzala bere komunikatuetarako.

UBR baimentzen da erabiltzeko, datuen tratamendurako ostatu hornitzaile zerbitzuak, datuen tratamendua, mezu-bidalketa, ordainketa-pasagunea eta antzeko beste batzuk, bere judiziora profesionaltasunaren berme nahikoak eta pribatutasun-araudiarekiko errespetua eskaintzen dutenen, aurkitzen diren kontuan hartu gabe errotuta, edo kokatutako azpiegitura erabil dezaten herrietan zeinen legeria ez dadin berma maila bat babes parekagarriko Espainiako legeriako.

UBR-ak C/ Saloua nº1 helbidea Moncada izkina, eskura jartzen du. – 48002, sartzeko, zuzenketa, indargabetzea eta oposizioa eskubideak erabiltzeko.

UBR-ak emandako datuak ez direla inola ere utziko hirugarren pertsonei aitortzen du.